ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Статус на съответствие

Inssomnia Pro се ангажира да направи своя уебсайт достъпен в съответствие с Кралски указ 1112/2018 от 7 септември относно достъпността на уебсайтовете и приложенията на публичния сектор за мобилни устройства.

На този уебсайт се прилагат изискванията на стандарта UNE-EN 301549:2019, като се вземат предвид изключенията на RD 1112/2018.

Уебсайтът е проектиран за респонсив преглед, така че се показва оптимално на таблети и мобилни устройства. На тези устройства той е оптимизиран за гледане в най-новите версии на „Chrome for mobile“, „Firefox for mobile“, „Safari mobile“, „Opera Mini“ и родния браузър на Android.

Последният преглед на достъпността е извършен през юли 2023 г.

Тази декларация за достъпност се отнася за уебсайта, управляван от Inssomnia Pro.

Този уебсайт е частично съвместим с РД 1112/2018 поради изключенията и несъответствието на изброените по-долу аспекти.

2. Съдържанието не е достъпно

Несъответствие с RD 1112/2018

Съдържанието по-долу не е достъпно поради следните причини (всички те са в процес на преразглеждане и ще бъдат подобрени в бъдещите версии на порталите):

 • В някои формуляри и бутони елементите не са свързани правилно, но това ще бъде преразгледано.

3. Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация е изготвена на 18 юли 2023 г.

Методът, използван за изготвяне на декларацията, е самооценка, извършена от самото дружество.

Последно преразглеждане на декларацията: 18 юли 2023 г.

4. Забележки и данни за контакт

Можете да изпращате съобщения относно изискванията за достъпност (член 10.2.а) от РД 1112/2018), като например:

 • За да докладвате за евентуално несъответствие от страна на този уебсайт.
 • Предайте други трудности при достъпа до съдържание.
 • Изпратете всяко друго запитване или предложение за подобрение относно достъпността на уебсайта, като изпратите имейл на адрес metopro80@gmail.com или се обадите на телефон 622 670 709.

Можете да изпратите:

 • Жалба относно спазването на изискванията на РД 1112/2018.
 • Искане за достъпна информация, свързана с:
  1. Съдържание, което е изключено от приложното поле на
   РД 1112/2018
   както е установено в член 3, параграф 4.
  2. Съдържание, което е освободено от изискванията за достъпност, тъй като налага непропорционална тежест.

В искането за достъпна информация трябва ясно да се посочат фактите, причините и искането, за да се установи, че искането е разумно и законосъобразно.

Съобщенията, жалбите и исканията за достъпна информация се получават и обработват от INCIBE чрез формуляра за достъпност на уебсайта. Ако след подаване на искане за достъпна информация или жалба искането е отхвърлено, засегнатото лице не е съгласно с взетото решение или отговорът не отговаря на изискванията, посочени в член 12.5, засегнатото лице може да подаде жалба.

Жалба може да се подаде и ако не е получен отговор в рамките на двадесет работни дни. Жалбата може да бъде подадена чрез Общата инстанция на електронното седалище на Министерството на икономиката и цифровата трансформация, както и чрез другите възможности, посочени в Закон 39/ 2015 от 1 октомври относно общата административна процедура на публичните администрации. Жалбите се приемат и разглеждат от Генералната поддирекция за инспекция на услугите на министерството.

5. Допълнително съдържание

Уебсайтът:

 • Той е разработен в съответствие с действащите стандарти и разпоредби за достъпност, като отговаря на контролните точки с приоритет 2 (AA), определени в спецификацията WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).
 • Той е оптимизиран за най-новите версии на Chrome, Edge, Firefox, Safari и Opera.
 • Той е проектиран така, че да се показва правилно при всякаква резолюция и на всеки настолен компютър, таблет или мобилно устройство (адаптивен дизайн).
 • Той е създаден с помощта на HTML5 като език за маркиране и CSS таблици със стилове за дизайна му.

Освен това се извършва непрекъснат одит и ревизия на съдържанието, за да се улесни тълкуването му и да се подобри навигацията в уеб портала.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top